Trang chủ Tin tức Tin thị trường

Hoàn tất điều tra sơ bộ sản phẩm thép mạ nhập khẩu vào Việt Nam

Trước đó, ngày 3/3/2016, Bộ Công Thương đã ban hành Quyết định số 818/QĐ-BCT về việc điều tra áp dụng biện pháp chống bán phá giá đối với mặt hàng thép mạ nhập khẩu vào Việt Nam có nguồn gốc xuất xứ từ Cộng hòa Nhân dân Trung Hoa (bao gồm cả Hồng Kông) và Hàn Quốc (mã vụ việc AD-02).

Ảnh minh họa.

Sản phẩm thép mạ thuộc đối tượng điều tra được phân loại theo các mã HS sau: 7210.41.11; 7210.41.12; 7210.41.19; 7210.49.11; 7210.49.12; 7210.49.13; 7210.49.19; 7210.50.00; 7210.61.11; 7210.61.12; 7210.61.19; 7210.69.11; 7210.69.12; 7210.69.19; 7210.90.10; 7210.90.90; 7212.30.10; 7212.30.20; 7212.30.91; 7212.30.99; 7212.50.11; 7212.50.12; 7212.50.19; 7212.50.21; 7212.50.22; 7212.50.29; 7212.50.91; 7212.50.92; 7212.50.99; 7212.60.10; 7212.60.20; 7212.60.90; 7225.92.90; 7225.99.90; 7226.99.11; 7226.99.19; 7226.99.91; 7226.99.99.

Trong quá trình điều tra sơ bộ, do các bên liên quan đề nghị gia hạn thời gian trả lời bản câu hỏi điều tra và Cục Quản lý cạnh tranh - Bộ Công Thương cần có thêm thời gian để đánh giá vụ việc, ngày 23/5/2016, Bộ Công Thương ban hành quyết định 2003/QĐ-BCT gia hạn thời gian ra kết luận sơ bộ đối với vụ việc nêu trên. Theo đó, thời gian điều tra sơ bộ được gia hạn thêm 60 ngày tiếp theo.

Đến ngày 03/8/2016, Cục Quản lý cạnh tranh đã hoàn tất quá trình điều tra sơ bộ và gửi Dự thảo Kết luận điều tra sơ bộ đến các bên liên quan của vụ việc để các bên liên quan có ý kiến bình luận đối với nội dung của Dự thảo Kết luận điều tra sơ bộ.

Cục Quản lý cạnh trạnh cho biết, các bên liên quan trong vụ việc AD02 nêu trên đã đăng ký làm bên liên quan của vụ việc mà chưa nhận được Dự thảo Kết luận điều tra sơ bộ, vui lòng liên hệ với cán bộ phụ trách vụ việc để đảm bảo quyền và lợi ích của bên liên quan trong vụ việc.

Nguồn tin: DNVN

Tin khác